Ubytování v okolí

Možnosti ubytování v Uherském Ostrohu a v okolí našeho města,
pro účastníky festivalu:

Uherský Ostroh

Apartmány přízámčí infocentrum jsou obsazeny pro lektory Bylinkových dnů

Penzion Relax 21, nám. Sv. Ondřeje
Tel.: 608 161 916
Email.: petra.placha@relax21.cz
Web: http://relax21.cz/index.php/penzion

Nabízí exkluzivní ubytování s vysoce komfortním a příjemným vybavením včetně snídaní, dle přání jednotlivého klienta.

Jelikož je ubytování v Uherském Ostrohu prozatím velmi omezené, doporučujeme využít ubytovacích možností v přilehlých komunitách. Nejbližší sousední města a vesnice Ostrožské Nová Ves a Veselí nad Moravou, odtud je možné spojení nově zbudovanou cyklostezkou. Další je sousední vinařská obec Blatnice pod Sv. Antonínkem.

Odkazy na ubytování:

http://www.ostrozsko.cz/pruvodce/17434/

Content management system for newspapers and magazines